ABS-CBN, COVID-19, mental health, NXT -

NXT Video: Mental health sa panahon ng COVID-19, paano maaalagaan?

Habang naka-focus ang lahat sa ating physical health para labanan ang sakit na COVID-19, kailangan din nating tutukan ang ating mental health. Ito ang ilang mental health tips sa panahon ng COVID-19.

‘Let all co-op flowers bloom!’ —Buy Coop Movement

Join the conversation

Please note, comments must be approved before they are published.